Online Zorgdossier

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, apotheker of bij de huisartsenpost. Dan is goed als de zorgverlener snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien, alleen de gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Een apotheker kan bijvoorbeeld wel zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent, maar geen informatie over uw bezoek aan de huisarts. Met deze belangrijke informatie krijgt u direct de juiste zorg.
Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen. Hiermee krijgt de zorgverlener een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar aan andere zorgverleners als u hem daarvoor toestemming geeft. Op www.vzvz.nl kunt u de brochure lezen hoe het werkt en krijgt u antwoord op belangrijke vragen

Filmpje uitleg

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).
Het ministerie van VWS was hier tot 1 januari 2012 verantwoordelijk voor. Deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De VZVZ heeft in overleg met patiëntenfederatie NPCF besloten om een veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.
De VZVZ en uw zorgverlener hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid voor de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens.

Uw zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier, het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens en het vragen van uw toestemming. Hij moet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens, ook als hij deze raadpleegt.

De VZVZ is verantwoordelijk voor de elektronische verwerking van de gegevens via de zorginfrastructuur, ook bekend onder de naam Landelijk Schakelpunt (LSP). De VZVZ verwerkt alleen de gegevens van patiënten als er uitdrukkelijke toestemming van hen is vastgelegd door de zorgaanbieder.
Verder zorgt de VZVZ dat zorgverleners alleen de voor hun beroepsgroep nodige gegevens mogen inzien. Het inzien van gegevens gebeurt met behulp van uw burgerservicenummer en een verwijsindex. De verwijsindex is een overzicht van welke zorgverlener gegevens over u beschikbaar hebben gesteld via de infrastructuur. De VZVZ zorgt ook dat het netwerk automatisch vastlegt welke zorgverlener uw gegevens heeft aangemeld en welke zorgverlener inzage vraagt.

Wilt u meer weten over het geven van toestemming of over welke gegevens uw zorgverlener beschikbaar stelt? Neem dan contact op met uw zorgverlener, in dit geval uw huisarts.
Heeft u vragen over de zorginfrastructuur? Dan bent u bij de VZVZ aan het juiste adres.
Telefoon: 070-317 34 56
Email: informatiepunt@vzvz.nl
Website: www.vzvz.nl.
Heeft u na het overleg met uw huisarts vragen? Of wilt u meer weten over uw rechten als patiënt? Bel dan met het Nationale Zorgnummer: 0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek (maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u). 

 

Website online om toestemming te geven voor elektronische uitwisseling van medische gegevens (LSP)

Vanaf 4 maart 2013 is de website www.ikgeeftoestemming.nl online.
Via deze website kunt u de huisartsenpraktijk en/of de apotheek selecteren om toestemming te geven voor de elektronische uitwisselingvan hun medische gegevens via de zorginfrastructuur (LSP).

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

Betere zorg door goede informatie. Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat diezorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand
Zorgverleners maken daarom gebruik van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP. Veel zorgverleners gebruiken het LSP voor regionale gegevensuitwisseling, terwijl sommige zorgverleners het netwerk in meerdere regios gebruiken. Via het LSP kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming – Bent u al gevraagd?
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij uw huisarts en apotheek. U kunt uw toestemming ook online regelen via deze website.

Belangrijke zaken

Bel tussen 08.00 en 12.30 uur naar 026 – 334 13 41 en Toets 2 | Afspraak maken 

Via onze Online Afspraak planner.

of maak een afspraak via (mijn gezondheidsnet)

Huisartsenpost Arnhem-Noord

Wanneer belt u de huisartsenpost?

Alleen als u dringend een huisarts nodig heeft op werkdagen tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ’s ochtends, in het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur, belt u de huisartsenpost.

Huisartsenpost Arnhem-Noord
Voor spoed 0900 – 1598 (of 026 – 389 96 96)

Locatie
Wagnerlaan 55, 6815 AG Arnhem
Ingang spoedeisende hulp.

Hier kunt u online een herhaalrecept aanvragen.

Het veiligst is via MijnGezondheid.net

Een herhaalrecept kunt u ook telefonisch aanvragen.
1. Bel : 026 – 334 13 41
2. Toets 3 herhaalrecepten.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Onze praktijk staat open voor nieuwe patiënten in Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze en Oosterbeek. 

Contactgegevens

HAP Schubertplein
Schubertplein 1
6865 EM Doorwerth
praktijk@schubertplein.com