Spreekuur cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Nellie Rijntjes, POH diabetes
Lea Veens, doktersassistente en CVRM

In 2012 zijn wij gestart met het spreekuur voor hart- en vaatziekten. Dit spreekuur is onder andere dinsdagmorgen en wordt gedaan door Lea Veens.

Het spreekuur is bedoeld om alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten in beeld te brengen, indien nodig adviezen te geven en controles af te spreken. Voor een goede risico-inschatting is bloedonderzoek en bloeddrukmeting noodzakelijk.

Verder is het ook bedoeld voor behandelde bloeddrukpatienten om in ieder geval jaarlijks te evalueren.

Mocht er bij u hart- en vaatziekten in de familie voorkomen, of u rookt , heeft overgewicht et cetera, dan is het zeker van belang de risico’s een keer in beeld te brengen.

Verder kunnen we ook een 24 uurs bloeddrukmeting doen, bij twijfel of er wel sprake is van hoge bloeddruk. Ook is er een aantal bloeddrukmeters aanwezig om thuis de bloeddruk te meten.

Zonodig kunnen we Doppler onderzoek van de benen verrichten (om vaatproblemen in de benen te onderzoeken).

Bij vragen kunt u uiteraard onze assistente om informatie vragen en zonodig kan zij een afspraak plannen op het het CVRM-spreekuur. Indien er sprake is van een verhoogd risico kunnen we u aanmelden voor het ketenzorg spreekuur.

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

De afkorting CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement: het verlagen van de kans op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten. Deze zorg valt onder de zogenaamde ketenzorg. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt met de ketenpartners zoals ziekenhuizen en verzekeraars. Aan het zorgprogramma zijn voor u geen kosten verbonden, behalve medicijnkosten en laboratoriumonderzoek. Ook indien u wordt verwezen naar een gecontracteerde diëtist, kost dit u niets. U bent niet verplicht om mee te doen aan dit zorgprogramma, maar wij adviseren u dit wel te doen wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Het kan natuurlijk zijn dat u andere aandoeningen heeft of krijgt die zorg binnen de keten minder geschikt maken. In onderling overleg zullen wij dan afspreken hoe wij deze zorg in uw geval vorm kunnen geven.

Naast dit specifieke CVRM-spreekuur is het natuurlijk mogelijk om uw persoonlijke risico op hart- en vaatziekten te laten bepalen.

Wie komen er in aanmerking voor het CVRM-spreekuur van de ketenzorg?

Mensen met hart- en vaatziekten die niet (meer) onder controle staan in het ziekenhuis hoge bloeddruk die medicijnen gebruiken
verhoogd cholesterol die medicijnen gebruiken een te hoge bloedsuiker bij wie geen sprake (meer) is van suikerziekte (mensen met suikerziekte krijgen deze controle via het aparte diabetesspreekuur)

De controle
Controle vindt minimaal jaarlijks plaats bij iedereen die hiervoor in aanmerking komt middels bloed- en urineonderzoek en enkele aanvullende kleine onderzoeken zoals bloeddrukmeting en gewichtsbepaling. (Laat nuchter bloedprikken en lever verse ochtend urine in op het laboratorium.)

De controle is momenteel gekoppeld aan de (herhaal) medicatie. Wanneer het laatste herhaalrecept is gebruikt kunt u zich op de praktijk melden voor een nieuw laboratoriumformulier (indien niet reeds in uw bezit) en een potje voor de urine. U kunt dan tevens een afspraak maken met de praktijkmedewerker voor het CVRM- spreekuur. Indien u medicatie aanvraagt en de laatste controle is meer dan een jaar geleden dan krijgt U de medicatie mee voor 1 tot 2 maanden zodat u in die periode bloed kunt laten prikken en de jaarcontrole kunt inplannen. Het is in verband met de planning van belang dat u bij het maken van de afspraak aangeeft dat het om een CVRM-controle gaat!

Tijdens het spreekuur worden de uitslagen besproken en wordt een vragenlijst over de leefstijl afgenomen. Na het verkrijgen van al deze informatie zal de praktijkmedewerker een advies geven om het risico op een hart- en vaatziekten zoveel mogelijk te beperken. Alle contacten op dit spreekuur worden nabesproken met een van de huisartsen en eventueel wordt er aanvullend onderzoek of een extra behandeling aangeboden.

Voor tussentijdse metingen van de bloeddruk bent u elke dag na 14 uur welkom op de praktijk. U hoeft hiervoor geen speciale afspraak te maken.

Wie komen er in aanmerking voor het maken van een risicoschatting CVRM?
Iedereen die meer wil weten over zijn of haar risico op hart- en vaatziekten kan online vragenlijst invullen waarmee een eerste inschatting wordt gemaakt.

Indien hieruit blijkt dat het risico verhoogd is of wanneer u dat wenst kunnen we uw risico nog nauwkeuriger bepalen middels bloedonderzoek en bloeddrukmeting. We maken dan uw persoonlijke risicoprofiel op en kunnen daarmee een schatting te maken van uw risico op ziekte of sterfte door hart- en/of vaatziekten binnen de eerstkomende 10 jaar.

Aanleidingen om een risicoprofiel op te stellen zijn:

Roken (de grootste risicofactor)
Een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen
(Post)menopauze met name bij vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben doorgemaakt, zoals suikerziekte, te hoge bloeddruk en pre-eclampsie
Reumatoïde artritis
Arthritis psoriatica
Gebruik van medicijnen tegen psychose
Verminderde werking van de nieren
Verhoogde bloeddruk (in het verleden)
Een verhoogd cholesterolgehalte
Continu/ langdurig stress
Te weinig lichaamsbeweging
Overmatig alcoholgebruik
Ongezonde voeding
Overgewicht

Klachten mogelijk passend bij hart- en/of vaatziekten
Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Sommige factoren geven meer risico dan andere; samen versterken de risicofactoren elkaar. Uw risicoprofiel laat zien welke maatregelen u het beste kunt nemen om uw risico te verlagen. Bijvoorbeeld stoppen met roken, afvallen, gezond eten en meer bewegen. Ook kunnen we inschatten of het zinvol is medicijnen te gebruiken om het risico op hart- en vaatziekten verder te verlagen.
Het aanpakken van uw risicofactoren vermindert uw risico op hart- en vaatziekten en de kans om hieraan te overlijden. Het neemt het risico niet helemaal weg. Het komt voor dat iemand die zijn leefstijl verbetert en de juiste medicijnen gebruikt, toch hart- en vaatproblemen krijgt.
Als u uw risico op hart- en vaatziekten wilt verlagen, kan dat betekenen dat u uw leefstijl moet aanpassen, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, gezonder te eten en meer te bewegen. Dit kan een lastige opgave zijn, maar u zult merken dat u zich door deze leefstijlverandering al gauw fitter voelt. Door gezonder te leven kan uw risico soms zo sterk dalen, dat u geen medicijnen meer nodig heeft voor het verlagen van uw bloeddruk of cholesterol. In andere gevallen zullen deze medicijnen toch nodig zijn om uw risico voldoende te verminderen.

Meer informatie over dit en andere onderwerpen is te vinden op thuisarts.nl.

Belangrijke zaken

Bel tussen 08.00 en 12.30 uur naar 026 – 334 13 41 en Toets 2 | Afspraak maken 

Via onze Online Afspraak planner.

of maak een afspraak via (mijn gezondheidsnet)

Huisartsenpost Arnhem-Noord

Wanneer belt u de huisartsenpost?

Alleen als u dringend een huisarts nodig heeft op werkdagen tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ’s ochtends, in het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur, belt u de huisartsenpost.

Huisartsenpost Arnhem-Noord
Voor spoed 0900 – 1598 (of 026 – 389 96 96)

Locatie
Wagnerlaan 55, 6815 AG Arnhem
Ingang spoedeisende hulp.

Hier kunt u online een herhaalrecept aanvragen.

Het veiligst is via MijnGezondheid.net

Een herhaalrecept kunt u ook telefonisch aanvragen.
1. Bel : 026 – 334 13 41
2. Toets 3 herhaalrecepten.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Onze praktijk staat open voor nieuwe patiënten in Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze en Oosterbeek. 

Contactgegevens

HAP Schubertplein
Schubertplein 1
6865 EM Doorwerth
praktijk@schubertplein.com