Klachtenregeling

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Schubertplein

Hebt u een klacht, laat het ons weten!
De medewerkers van de Huisartsenpraktijk Schubertplein vinden een goede dienstverlening erg belangrijk. Ondanks dat we onze uiterste best doen u zo goed en correct mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als dit het geval is verzoeken we u ons dit persoonlijk te laten weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken

Waarover kunt u klagen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat u onjuist bent bejegend, onjuist bent geïnformeerd of onjuist bent behandeld. Ook over onvolkomenheden in de organisatie, zoals lange wachttijden of slechte bereikbaarheid, kunt u een klacht indienen.

Wij zien een klacht als een suggestie voor verbetering en een instrument voor kwaliteitsbewaking!

Bij wie kunt u uw klacht kwijt?
Een klacht kunt u het beste direct bespreken met de hulpverlener of medewerker over wie u niet tevreden bent. Die zal met u praten en samen met u de onvrede uit de wereld proberen te helpen.
Lost dit gesprek uw probleem niet op of heeft u het gevoel dat u niet rechtstreeks in gesprek kan met deze medewerk(st)er, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de praktijk.

De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker, waar zij in de regel bij aanwezig is. Onze klachtenfunctionaris is Jet Breukers, praktijkmanager/ondersteuner.

Jet Breukers, praktijkmanager, POH ouderenzorg , astma en COPD, klachtenfunctionaris

 

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?
De belangrijkste taken van de klachtenfunctionaris zijn:

  • het verhelderen van een klacht of ongenoegen;
  • het geven van informatie en advies;
  • het bemiddelen bij een klacht;
  • proberen tot een oplossing te komen.

Klachtenregeling
De praktijk kent een officiële klachtenregeling. Deze regeling is in te zien of op te vragen bij de klachtenfunctionaris.

Per 1-1-2017 is er een toevoeging van deze klachtenregeling gekomen in kader van de wet wkkgz. Hiervoor hebben we een Addendum gemaakt.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
U kunt uw klacht telefonisch, per brief, per e-mail of persoonlijk doorgeven aan de klachtenfunctionaris van de praktijk. In het voorportaal van onze praktijk zit een brievenbus voor eventuele klachten maar ook voor goede suggesties.

U kunt hier Klachtenformulier-Huisartsenpraktijk-Schubertplein downloaden.

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?

Als u zich niet kunt vinden in het resultaat van de interne klachtenafhandeling, dan staat het u vrij uw klacht voor te leggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u over deze instanties informeren.

Huisartsenpraktijk Schubertplein is aangesloten bij de Stichting Klachten&Geschillen Eerstelijnszorg (voorheen Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland). Deze Stichting biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van klachten. Verder voldoet deze organisatie aan de wet WKKGZ per 01-01-2017

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:

  • Het bieden van een laagdrempelige klachtmogelijkheid;
  • Het bieden van opvang, bemiddeling en behandeling van een klacht;
  • Het recht doen aan de individuele klager en de aangeklaagde;
  • Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en -gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde;
  • Het onderzoeken en beoordelen van de gegrondheid van de klacht;
  • Het leveren van een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de     huisartsenzorg.

Het adres is:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, Postbus 8018, 5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)
 website
info@skge.

Belangrijke zaken

Bel tussen 08.00 en 12.30 uur naar 026 – 334 13 41 en Toets 2 | Afspraak maken 

Via onze Online Afspraak planner.

of maak een afspraak via (mijn gezondheidsnet)

Huisartsenpost Arnhem-Noord

Wanneer belt u de huisartsenpost?

Alleen als u dringend een huisarts nodig heeft op werkdagen tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ’s ochtends, in het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur, belt u de huisartsenpost.

Huisartsenpost Arnhem-Noord
Voor spoed 0900 – 1598 (of 026 – 389 96 96)

Locatie
Wagnerlaan 55, 6815 AG Arnhem
Ingang spoedeisende hulp.

Hier kunt u online een herhaalrecept aanvragen.

Het veiligst is via MijnGezondheid.net

Een herhaalrecept kunt u ook telefonisch aanvragen.
1. Bel : 026 – 334 13 41
2. Toets 3 herhaalrecepten.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Onze praktijk staat open voor nieuwe patiënten in Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze en Oosterbeek. 

Contactgegevens

HAP Schubertplein
Schubertplein 1
6865 EM Doorwerth
praktijk@schubertplein.com